SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 19 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 7 cầu
0,61,21,61,82,12,62,72,83,86,06,26,37,17,18,08,18,68,89,0

Bảng cầu lặp

Chạm số 7,1 2 cầu
Chạm số 0,6 2 cầu
Chạm số 1,8 2 cầu
Chạm số 2,6 2 cầu
Chạm số 1,2 2 cầu
Chạm số 8,0 1 cầu
Chạm số 8,6 1 cầu
Chạm số 9,0 1 cầu
Chạm số 8 1 cầu
Chạm số 2,8 1 cầu
Chạm số 1,6 1 cầu
Chạm số 2,7 1 cầu
Chạm số 3,8 1 cầu
Chạm số 6,3 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.