SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 21 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 7 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 14 cầu
0,00,10,10,10,20,30,70,70,90,91,42,04,04,17,08,08,08,08,48,59,1

Bảng cầu lặp

Chạm số 8,0 3 cầu
Chạm số 0,1 3 cầu
Chạm số 0,7 3 cầu
Chạm số 1,4 2 cầu
Chạm số 0,9 2 cầu
Chạm số 0,2 2 cầu
Chạm số 8,5 1 cầu
Chạm số 9,1 1 cầu
Chạm số 8,4 1 cầu
Chạm số 0 1 cầu
Chạm số 4,0 1 cầu
Chạm số 0,3 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.