SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 13 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 5 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 8 cầu
1,82,62,83,85,86,06,06,46,46,67,88,49,6

Bảng cầu lặp

Chạm số 6,4 2 cầu
Chạm số 6,0 2 cầu
Chạm số 7,8 1 cầu
Chạm số 8,4 1 cầu
Chạm số 9,6 1 cầu
Chạm số 6 1 cầu
Chạm số 2,6 1 cầu
Chạm số 3,8 1 cầu
Chạm số 5,8 1 cầu
Chạm số 1,8 1 cầu
Chạm số 2,8 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.