SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 86 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 30 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 56 cầu
0,20,20,20,20,20,60,60,80,90,91,21,21,21,21,51,61,61,71,91,91,91,92,02,22,22,22,22,22,22,92,92,92,92,93,13,23,23,93,94,24,24,24,24,94,94,94,94,95,15,95,95,95,96,06,96,97,97,97,98,28,28,68,68,88,98,98,99,09,19,29,29,29,29,29,29,49,59,69,79,99,99,99,99,99,99,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 2,9 11 cầu
Chạm số 9 7 cầu
Chạm số 2 6 cầu
Chạm số 4,9 6 cầu
Chạm số 0,2 6 cầu
Chạm số 1,9 5 cầu
Chạm số 5,9 5 cầu
Chạm số 7,9 4 cầu
Chạm số 1,2 4 cầu
Chạm số 4,2 4 cầu
Chạm số 6,9 3 cầu
Chạm số 0,6 3 cầu
Chạm số 0,9 3 cầu
Chạm số 8,9 3 cầu
Chạm số 3,9 2 cầu
Chạm số 8,2 2 cầu
Chạm số 1,5 2 cầu
Chạm số 1,6 2 cầu
Chạm số 3,2 2 cầu
Chạm số 8,6 2 cầu
Chạm số 8 1 cầu
Chạm số 3,1 1 cầu
Chạm số 0,8 1 cầu
Chạm số 1,7 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.