SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 29 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 17 cầu
0,00,00,00,00,10,70,70,80,81,01,43,03,03,04,74,84,87,07,98,08,08,38,78,78,78,78,88,99,0

Bảng cầu lặp

Chạm số 0 4 cầu
Chạm số 8,7 4 cầu
Chạm số 0,8 4 cầu
Chạm số 0,7 3 cầu
Chạm số 3,0 3 cầu
Chạm số 4,8 2 cầu
Chạm số 0,1 2 cầu
Chạm số 8 1 cầu
Chạm số 9,0 1 cầu
Chạm số 8,9 1 cầu
Chạm số 4,7 1 cầu
Chạm số 1,4 1 cầu
Chạm số 7,9 1 cầu
Chạm số 8,3 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.