SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 11 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 8 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 3 cầu
1,73,55,45,55,57,27,57,98,38,59,7

Bảng cầu lặp

Chạm số 7,9 2 cầu
Chạm số 5 2 cầu
Chạm số 8,3 1 cầu
Chạm số 8,5 1 cầu
Chạm số 7,5 1 cầu
Chạm số 7,2 1 cầu
Chạm số 3,5 1 cầu
Chạm số 5,4 1 cầu
Chạm số 1,7 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.