SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 69 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 7 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 62 cầu
0,10,20,20,50,60,60,80,90,91,11,11,21,21,21,21,51,61,61,71,92,22,22,52,94,64,65,15,66,16,26,26,26,36,46,56,56,56,66,66,76,96,97,07,67,67,68,08,68,69,19,19,19,19,19,19,49,59,59,69,69,69,79,79,89,89,89,89,99,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 1,9 7 cầu
Chạm số 6,9 5 cầu
Chạm số 5,6 4 cầu
Chạm số 6,7 4 cầu
Chạm số 1,2 4 cầu
Chạm số 9,8 4 cầu
Chạm số 4,6 3 cầu
Chạm số 6,2 3 cầu
Chạm số 1,6 3 cầu
Chạm số 0,2 2 cầu
Chạm số 0,6 2 cầu
Chạm số 9 2 cầu
Chạm số 6 2 cầu
Chạm số 9,5 2 cầu
Chạm số 9,7 2 cầu
Chạm số 8,6 2 cầu
Chạm số 1,5 2 cầu
Chạm số 1 2 cầu
Chạm số 0,8 2 cầu
Chạm số 2 2 cầu
Chạm số 0,9 2 cầu
Chạm số 9,4 1 cầu
Chạm số 2,9 1 cầu
Chạm số 1,7 1 cầu
Chạm số 0,5 1 cầu
Chạm số 2,5 1 cầu
Chạm số 0,1 1 cầu
Chạm số 6,3 1 cầu
Chạm số 7,0 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.