SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 22 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 14 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 8 cầu
0,50,60,60,60,71,01,11,31,51,93,55,05,05,15,55,65,96,56,66,97,67,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 0,5 3 cầu
Chạm số 0,6 3 cầu
Chạm số 5,6 2 cầu
Chạm số 1,5 2 cầu
Chạm số 5,9 1 cầu
Chạm số 6,9 1 cầu
Chạm số 7,9 1 cầu
Chạm số 7,6 1 cầu
Chạm số 6 1 cầu
Chạm số 1,9 1 cầu
Chạm số 1,0 1 cầu
Chạm số 0,7 1 cầu
Chạm số 1 1 cầu
Chạm số 1,3 1 cầu
Chạm số 3,5 1 cầu
Chạm số 5 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.