SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 76 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 33 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 43 cầu
0,00,00,10,20,20,20,20,30,40,40,50,50,60,92,02,22,22,22,42,42,62,82,82,82,82,82,84,04,04,04,14,14,14,24,24,24,24,24,24,24,34,44,44,44,44,44,44,54,54,54,54,64,64,74,84,84,84,84,84,84,84,84,84,94,95,05,06,06,26,47,07,27,27,47,48,0

Bảng cầu lặp

Chạm số 2,4 9 cầu
Chạm số 4,8 9 cầu
Chạm số 4 6 cầu
Chạm số 2,8 6 cầu
Chạm số 0,2 5 cầu
Chạm số 0,4 5 cầu
Chạm số 0,5 4 cầu
Chạm số 4,5 4 cầu
Chạm số 4,6 3 cầu
Chạm số 4,7 3 cầu
Chạm số 4,1 3 cầu
Chạm số 2 3 cầu
Chạm số 0 2 cầu
Chạm số 0,6 2 cầu
Chạm số 4,9 2 cầu
Chạm số 7,2 2 cầu
Chạm số 2,6 2 cầu
Chạm số 7,0 1 cầu
Chạm số 8,0 1 cầu
Chạm số 4,3 1 cầu
Chạm số 0,9 1 cầu
Chạm số 0,3 1 cầu
Chạm số 0,1 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.