SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 86 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 71 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 15 cầu
0,00,20,20,30,30,30,40,40,40,40,40,40,40,50,50,50,60,60,60,70,71,92,02,02,22,22,22,42,42,53,13,23,23,24,04,24,24,24,24,24,24,34,34,44,44,44,54,54,64,74,85,05,25,25,25,46,06,26,26,26,27,27,28,08,28,39,09,09,09,09,19,29,29,29,29,29,39,39,49,49,49,69,69,79,89,8

Bảng cầu lặp

Chạm số 0,4 8 cầu
Chạm số 2,4 8 cầu
Chạm số 9,2 5 cầu
Chạm số 9,0 4 cầu
Chạm số 2,5 4 cầu
Chạm số 6,2 4 cầu
Chạm số 0,6 4 cầu
Chạm số 0,2 4 cầu
Chạm số 0,5 4 cầu
Chạm số 4 3 cầu
Chạm số 9,4 3 cầu
Chạm số 3,2 3 cầu
Chạm số 4,5 3 cầu
Chạm số 2 3 cầu
Chạm số 0,3 3 cầu
Chạm số 7,2 2 cầu
Chạm số 4,3 2 cầu
Chạm số 0,7 2 cầu
Chạm số 9,8 2 cầu
Chạm số 9,3 2 cầu
Chạm số 9,6 2 cầu
Chạm số 1,9 2 cầu
Chạm số 9,7 1 cầu
Chạm số 8,0 1 cầu
Chạm số 0 1 cầu
Chạm số 3,1 1 cầu
Chạm số 4,6 1 cầu
Chạm số 4,7 1 cầu
Chạm số 8,2 1 cầu
Chạm số 4,8 1 cầu
Chạm số 8,3 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.