SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 56 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 18 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 38 cầu
0103080811111313151718181830313135373838404141414547474848535870707171717171737374757577777878787878818383858788

Bảng cầu lặp

17,71 6 cầu
78,87 6 cầu
13,31 4 cầu
18,81 4 cầu
38,83 4 cầu
47,74 3 cầu
37,73 3 cầu
41,14 3 cầu
77 2 cầu
48,84 2 cầu
70,07 2 cầu
58,85 2 cầu
03,30 2 cầu
11 2 cầu
08,80 2 cầu
35,53 2 cầu
75,57 2 cầu
88 1 cầu
45,54 1 cầu
01,10 1 cầu
40,04 1 cầu
15,51 1 cầu