SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 39 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 24 cầu
161724252626272829353637384143494957596161616365666768686969798187899191939599

Bảng cầu lặp

16,61 4 cầu
59,95 2 cầu
68,86 2 cầu
69,96 2 cầu
91,19 2 cầu
36,63 2 cầu
49,94 2 cầu
26,62 2 cầu
79,97 1 cầu
24,42 1 cầu
81,18 1 cầu
25,52 1 cầu
87,78 1 cầu
99 1 cầu
93,39 1 cầu
17,71 1 cầu
89,98 1 cầu
67,76 1 cầu
65,56 1 cầu
38,83 1 cầu
37,73 1 cầu
28,82 1 cầu
35,53 1 cầu
41,14 1 cầu
43,34 1 cầu
29,92 1 cầu
57,75 1 cầu
27,72 1 cầu
66 1 cầu