SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 51 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 22 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 29 cầu
010508081213193135384143444548484951525355585859616465686869828283838389899090929293939393949595969999

Bảng cầu lặp

93,39 4 cầu
38,83 4 cầu
59,95 3 cầu
69,96 2 cầu
48,84 2 cầu
68,86 2 cầu
58,85 2 cầu
82,28 2 cầu
49,94 2 cầu
89,98 2 cầu
08,80 2 cầu
99 2 cầu
92,29 2 cầu
13,31 2 cầu
90,09 2 cầu
35,53 2 cầu
64,46 1 cầu
65,56 1 cầu
61,16 1 cầu
51,15 1 cầu
41,14 1 cầu
19,91 1 cầu
12,21 1 cầu
05,50 1 cầu
43,34 1 cầu
44 1 cầu
52,25 1 cầu
01,10 1 cầu
45,54 1 cầu
55 1 cầu