SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 38 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 10 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 28 cầu
0000000202040404060608082424262840404460606264646468808080808284848686888888

Bảng cầu lặp

08,80 6 cầu
04,40 5 cầu
06,60 4 cầu
00 3 cầu
64,46 3 cầu
88 3 cầu
68,86 3 cầu
84,48 2 cầu
26,62 2 cầu
02,20 2 cầu
24,42 2 cầu
28,82 2 cầu
44 1 cầu