SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 54 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 30 cầu
011010101010101111111212121313131515151919191919192020212122232325262929303031333636395153566069909192939599

Bảng cầu lặp

01,10 7 cầu
19,91 7 cầu
12,21 5 cầu
15,51 4 cầu
13,31 4 cầu
29,92 3 cầu
11 3 cầu
30,03 2 cầu
39,93 2 cầu
20,02 2 cầu
36,63 2 cầu
23,32 2 cầu
90,09 1 cầu
69,96 1 cầu
95,59 1 cầu
99 1 cầu
60,06 1 cầu
53,35 1 cầu
25,52 1 cầu
33 1 cầu
22 1 cầu
26,62 1 cầu
56,65 1 cầu