SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 56 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 20 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 36 cầu
1415151616171818194141444546464647484848484849494949565959596669767984848585858686868687878888888989898994969799

Bảng cầu lặp

48,84 7 cầu
49,94 5 cầu
89,98 4 cầu
86,68 4 cầu
14,41 3 cầu
59,95 3 cầu
85,58 3 cầu
46,64 3 cầu
88 3 cầu
18,81 2 cầu
69,96 2 cầu
87,78 2 cầu
16,61 2 cầu
79,97 2 cầu
15,51 2 cầu
99 1 cầu
56,65 1 cầu
19,91 1 cầu
17,71 1 cầu
44 1 cầu
45,54 1 cầu
66 1 cầu
47,74 1 cầu
76,67 1 cầu