SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 43 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 22 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 21 cầu
02030506232425282832333540424343434444454546464648484960626363636566698383848585889496

Bảng cầu lặp

48,84 3 cầu
46,64 3 cầu
43,34 3 cầu
63,36 3 cầu
45,54 2 cầu
85,58 2 cầu
83,38 2 cầu
49,94 2 cầu
69,96 2 cầu
44 2 cầu
24,42 2 cầu
23,32 2 cầu
06,60 2 cầu
28,82 2 cầu
88 1 cầu
66 1 cầu
03,30 1 cầu
05,50 1 cầu
65,56 1 cầu
62,26 1 cầu
35,53 1 cầu
02,20 1 cầu
33 1 cầu
25,52 1 cầu
40,04 1 cầu