SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 45 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 20 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 25 cầu
010909101112121213151621212222292929303232323540424245505151525252555959606062626262656592

Bảng cầu lặp

12,21 5 cầu
29,92 4 cầu
62,26 4 cầu
52,25 3 cầu
15,51 3 cầu
32,23 3 cầu
60,06 2 cầu
09,90 2 cầu
65,56 2 cầu
59,95 2 cầu
42,24 2 cầu
01,10 2 cầu
22 2 cầu
30,03 1 cầu
13,31 1 cầu
55 1 cầu
11 1 cầu
40,04 1 cầu
16,61 1 cầu
45,54 1 cầu
50,05 1 cầu
35,53 1 cầu