SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 41 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 29 cầu
0001020303080808081011121213131818202021222527282972737778818182858789929395979898

Bảng cầu lặp

08,80 4 cầu
18,81 4 cầu
02,20 3 cầu
12,21 3 cầu
89,98 3 cầu
27,72 2 cầu
29,92 2 cầu
28,82 2 cầu
13,31 2 cầu
78,87 2 cầu
03,30 2 cầu
01,10 2 cầu
85,58 1 cầu
97,79 1 cầu
93,39 1 cầu
95,59 1 cầu
25,52 1 cầu
11 1 cầu
22 1 cầu
00 1 cầu
73,37 1 cầu
77 1 cầu