SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 43 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 28 cầu
02040607081014162630343640424446707171727273737474767777787884868687878990919293949798

Bảng cầu lặp

78,87 4 cầu
74,47 2 cầu
73,37 2 cầu
77 2 cầu
72,27 2 cầu
86,68 2 cầu
89,98 2 cầu
71,17 2 cầu
04,40 2 cầu
07,70 2 cầu
06,60 1 cầu
84,48 1 cầu
90,09 1 cầu
91,19 1 cầu
97,79 1 cầu
94,49 1 cầu
93,39 1 cầu
92,29 1 cầu
08,80 1 cầu
76,67 1 cầu
42,24 1 cầu
36,63 1 cầu
34,43 1 cầu
30,03 1 cầu
44 1 cầu
46,64 1 cầu
10,01 1 cầu
14,41 1 cầu
16,61 1 cầu
02,20 1 cầu
26,62 1 cầu