SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 43 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 22 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 21 cầu
00010104040507101011111314171717181941444751545759707174757878808081818487878989909194

Bảng cầu lặp

78,87 4 cầu
17,71 4 cầu
01,10 4 cầu
18,81 3 cầu
19,91 2 cầu
47,74 2 cầu
57,75 2 cầu
80,08 2 cầu
89,98 2 cầu
14,41 2 cầu
04,40 2 cầu
07,70 2 cầu
11 2 cầu
94,49 1 cầu
84,48 1 cầu
90,09 1 cầu
44 1 cầu
13,31 1 cầu
05,50 1 cầu
00 1 cầu
51,15 1 cầu
54,45 1 cầu
59,95 1 cầu