SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 46 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 17 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 29 cầu
04040715173434353737444444444747475454545457577071737474747474747475777777777778848487949497

Bảng cầu lặp

47,74 10 cầu
77 5 cầu
54,45 4 cầu
44 4 cầu
57,75 3 cầu
37,73 3 cầu
07,70 2 cầu
78,87 2 cầu
84,48 2 cầu
17,71 2 cầu
04,40 2 cầu
94,49 2 cầu
34,43 2 cầu
97,79 1 cầu
15,51 1 cầu
35,53 1 cầu