SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 48 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 21 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 27 cầu
101114194040404141444444464647474849496061646970707171747474767678787980818181848484868889899094

Bảng cầu lặp

47,74 5 cầu
48,84 4 cầu
14,41 3 cầu
81,18 3 cầu
46,64 3 cầu
49,94 3 cầu
44 3 cầu
40,04 3 cầu
89,98 2 cầu
78,87 2 cầu
71,17 2 cầu
70,07 2 cầu
76,67 2 cầu
86,68 1 cầu
90,09 1 cầu
80,08 1 cầu
88 1 cầu
61,16 1 cầu
19,91 1 cầu
11 1 cầu
60,06 1 cầu
10,01 1 cầu
69,96 1 cầu
79,97 1 cầu