SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 44 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 22 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 22 cầu
0305050608080816172023252828383853555556585858656768707575757677788085858586878788888888

Bảng cầu lặp

58,85 6 cầu
88 4 cầu
08,80 4 cầu
75,57 3 cầu
78,87 3 cầu
56,65 2 cầu
67,76 2 cầu
68,86 2 cầu
55 2 cầu
38,83 2 cầu
05,50 2 cầu
28,82 2 cầu
16,61 1 cầu
77 1 cầu
06,60 1 cầu
70,07 1 cầu
20,02 1 cầu
53,35 1 cầu
25,52 1 cầu
23,32 1 cầu
03,30 1 cầu
17,71 1 cầu