SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 51 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 27 cầu
020710121215151717202222232525252727272735354041424345475051525252535555575757577072737575757781828387

Bảng cầu lặp

57,75 7 cầu
25,52 6 cầu
27,72 5 cầu
35,53 3 cầu
15,51 3 cầu
12,21 2 cầu
02,20 2 cầu
55 2 cầu
07,70 2 cầu
17,71 2 cầu
22 2 cầu
77 1 cầu
73,37 1 cầu
87,78 1 cầu
83,38 1 cầu
82,28 1 cầu
81,18 1 cầu
41,14 1 cầu
40,04 1 cầu
23,32 1 cầu
10,01 1 cầu
42,24 1 cầu
43,34 1 cầu
47,74 1 cầu
45,54 1 cầu
50,05 1 cầu