SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 41 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 25 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 16 cầu
0206091321283131333537384041424345464848484951535357616871717881828283868689919898

Bảng cầu lặp

48,84 3 cầu
68,86 3 cầu
28,82 3 cầu
35,53 3 cầu
89,98 3 cầu
13,31 3 cầu
71,17 2 cầu
38,83 2 cầu
51,15 1 cầu
49,94 1 cầu
57,75 1 cầu
61,16 1 cầu
81,18 1 cầu
91,19 1 cầu
78,87 1 cầu
43,34 1 cầu
33 1 cầu
21,12 1 cầu
09,90 1 cầu
06,60 1 cầu
37,73 1 cầu
40,04 1 cầu
45,54 1 cầu
02,20 1 cầu
42,24 1 cầu
41,14 1 cầu
46,64 1 cầu