SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 38 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 14 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 24 cầu
0001020506060726464750566165667070707171727274757575757676767677828284848585

Bảng cầu lặp

75,57 4 cầu
76,67 4 cầu
07,70 4 cầu
72,27 2 cầu
82,28 2 cầu
85,58 2 cầu
84,48 2 cầu
71,17 2 cầu
56,65 2 cầu
06,60 2 cầu
05,50 2 cầu
47,74 2 cầu
77 1 cầu
02,20 1 cầu
01,10 1 cầu
26,62 1 cầu
61,16 1 cầu
66 1 cầu
46,64 1 cầu
00 1 cầu