SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 34 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 22 cầu
07101011151927273031353970707071727474747575757777787879797979879091

Bảng cầu lặp

07,70 4 cầu
79,97 4 cầu
78,87 3 cầu
27,72 3 cầu
74,47 3 cầu
75,57 3 cầu
77 2 cầu
19,91 2 cầu
10,01 2 cầu
90,09 1 cầu
35,53 1 cầu
15,51 1 cầu
11 1 cầu
30,03 1 cầu
31,13 1 cầu
39,93 1 cầu
71,17 1 cầu