SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 41 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 29 cầu
0104040505091114141519232424303030323240414445495154557071747579909192949595959799

Bảng cầu lặp

30,03 3 cầu
95,59 3 cầu
14,41 3 cầu
23,32 3 cầu
04,40 3 cầu
45,54 2 cầu
49,94 2 cầu
79,97 2 cầu
24,42 2 cầu
05,50 2 cầu
09,90 2 cầu
19,91 2 cầu
15,51 2 cầu
75,57 1 cầu
74,47 1 cầu
92,29 1 cầu
99 1 cầu
44 1 cầu
11 1 cầu
01,10 1 cầu
55 1 cầu
70,07 1 cầu
71,17 1 cầu