SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 8 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 8 cầu
1417184991929596

Bảng cầu lặp

92,29 1 cầu
95,59 1 cầu
96,69 1 cầu
91,19 1 cầu
49,94 1 cầu
17,71 1 cầu
18,81 1 cầu
14,41 1 cầu