SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 4 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 4 cầu
49669397

Bảng cầu lặp

97,79 1 cầu
93,39 1 cầu
66 1 cầu
49,94 1 cầu