SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 1 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 1 cầu
05

Bảng cầu lặp

05,50 1 cầu