SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 2 cầu
0331

Bảng cầu lặp

31,13 1 cầu
03,30 1 cầu