SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
095459

Bảng cầu lặp

59,95 1 cầu
54,45 1 cầu
09,90 1 cầu