SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
586569

Bảng cầu lặp

69,96 1 cầu
65,56 1 cầu
58,85 1 cầu