SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 9 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 9 cầu
000920393953535999

Bảng cầu lặp

53,35 2 cầu
39,93 2 cầu
99 1 cầu
59,95 1 cầu
09,90 1 cầu
00 1 cầu
20,02 1 cầu