SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 6 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 6 cầu
114141488688

Bảng cầu lặp

41,14 2 cầu
88 1 cầu
86,68 1 cầu
48,84 1 cầu
11 1 cầu