SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 2 cầu
5557

Bảng cầu lặp

57,75 1 cầu
55 1 cầu