SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
525288

Bảng cầu lặp

52,25 2 cầu
88 1 cầu