SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 2 cầu
3036

Bảng cầu lặp

36,63 1 cầu
30,03 1 cầu