SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 6 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 6 cầu
121420204056

Bảng cầu lặp

20,02 2 cầu
56,65 1 cầu
40,04 1 cầu
12,21 1 cầu
14,41 1 cầu