SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 2 cầu
4371

Bảng cầu lặp

71,17 1 cầu
43,34 1 cầu