SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
819094

Bảng cầu lặp

94,49 1 cầu
90,09 1 cầu
81,18 1 cầu