SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 5 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 5 cầu
0208142437

Bảng cầu lặp

37,73 1 cầu
24,42 1 cầu
14,41 1 cầu
08,80 1 cầu
02,20 1 cầu