SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
182088

Bảng cầu lặp

88 1 cầu
20,02 1 cầu
18,81 1 cầu