SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 15 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 15 cầu
182732323542446162647183869596

Bảng cầu lặp

32,23 2 cầu
83,38 1 cầu
71,17 1 cầu
86,68 1 cầu
95,59 1 cầu
96,69 1 cầu
64,46 1 cầu
61,16 1 cầu
35,53 1 cầu
27,72 1 cầu
42,24 1 cầu
44 1 cầu
18,81 1 cầu
62,26 1 cầu