SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 52 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 20 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 32 cầu
00020304040509090914151719212627283033333434343539414247545454596464656666696973767679798485909095969798

Bảng cầu lặp

09,90 5 cầu
54,45 3 cầu
79,97 3 cầu
69,96 3 cầu
34,43 3 cầu
33 2 cầu
03,30 2 cầu
66 2 cầu
64,46 2 cầu
59,95 2 cầu
04,40 2 cầu
76,67 2 cầu
14,41 2 cầu
98,89 1 cầu
65,56 1 cầu
85,58 1 cầu
02,20 1 cầu
84,48 1 cầu
73,37 1 cầu
42,24 1 cầu
21,12 1 cầu
26,62 1 cầu
19,91 1 cầu
17,71 1 cầu
15,51 1 cầu
27,72 1 cầu
28,82 1 cầu
05,50 1 cầu
39,93 1 cầu
35,53 1 cầu
00 1 cầu
47,74 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.