20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
68, 70, 58, 30, 50, 76, 69, 89, 84, 20, 31, 59, 24, 55, 57, 03, 01, 17, 09, 79,