20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
37, 30, 26, 57, 55, 67, 97, 62, 28, 42, 16, 53, 46, 61, 49, 13, 02, 00, 51, 56,