20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
78, 37, 25, 73, 77, 47, 44, 29, 40, 71, 95, 81, 76, 61, 59, 49, 05, 48, 00, 53,