20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
78, 90, 92, 21, 61, 25, 93, 38, 56, 57, 75, 41, 48, 87, 40, 51, 77, 98, 96, 37,