20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
59, 57, 45, 44, 69, 64, 02, 81, 94, 86, 19, 38, 52, 54, 46, 68, 77, 07, 47, 75,