ĐO GAN DÀN ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Dàn lẻ  Dàn chẵn  /3 dư 0  /3 dư 1  /3 dư 2  Chạm 0, 5  Chạm 1, 6  Chạm 2, 7  Chạm 3, 8  Chạm 4, 9
Dữ liệu được xử lý trên kết quả đặc biệt từ 01/01/2000 đến nay

Kết quả đo gan dàn số độc đắc của kết quả xổ số miền Bắc

Dàn số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
Ngưỡng gan(lì) cực đại (max) xuất hiện dàn số là : 76 ngày tính cả ngày về (24/03/2022 đến ngày 08/06/2022)
Số ngày đang gan(lì) là : 4 ngày