SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 56 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 27 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 29 cầu
0505071116171718192323262727293033373737394043434444444647484949525356566263636567717678818588898991929394949597

Bảng cầu lặp

49,94 4 cầu
56,65 3 cầu
44 3 cầu
37,73 3 cầu
17,71 3 cầu
39,93 2 cầu
05,50 2 cầu
89,98 2 cầu
67,76 2 cầu
63,36 2 cầu
43,34 2 cầu
23,32 2 cầu
18,81 2 cầu
26,62 2 cầu
19,91 2 cầu
27,72 2 cầu
29,92 2 cầu
85,58 1 cầu
78,87 1 cầu
11 1 cầu
88 1 cầu
95,59 1 cầu
97,79 1 cầu
16,61 1 cầu
07,70 1 cầu
53,35 1 cầu
47,74 1 cầu
46,64 1 cầu
48,84 1 cầu
30,03 1 cầu
40,04 1 cầu
52,25 1 cầu
33 1 cầu