SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 29 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 7 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 22 cầu
0000020308080910111315182025273538505050555860656782858588

Bảng cầu lặp

50,05 3 cầu
58,85 3 cầu
00 2 cầu
08,80 2 cầu
02,20 2 cầu
55 1 cầu
60,06 1 cầu
67,76 1 cầu
88 1 cầu
82,28 1 cầu
38,83 1 cầu
65,56 1 cầu
25,52 1 cầu
10,01 1 cầu
09,90 1 cầu
03,30 1 cầu
11 1 cầu
13,31 1 cầu
27,72 1 cầu
18,81 1 cầu
15,51 1 cầu
35,53 1 cầu