SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 57 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 33 cầu
040405091315171920252640414142434445464747474849494949494950545959647071717273747475757677787879808485898992959599

Bảng cầu lặp

49,94 6 cầu
47,74 5 cầu
59,95 4 cầu
17,71 3 cầu
04,40 3 cầu
05,50 2 cầu
46,64 2 cầu
75,57 2 cầu
89,98 2 cầu
78,87 2 cầu
45,54 2 cầu
48,84 2 cầu
41,14 2 cầu
15,51 1 cầu
79,97 1 cầu
77 1 cầu
76,67 1 cầu
80,08 1 cầu
85,58 1 cầu
99 1 cầu
92,29 1 cầu
13,31 1 cầu
19,91 1 cầu
73,37 1 cầu
26,62 1 cầu
42,24 1 cầu
44 1 cầu
09,90 1 cầu
25,52 1 cầu
72,27 1 cầu
70,07 1 cầu
20,02 1 cầu
43,34 1 cầu