SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 55 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 31 cầu
00000303050505060607090915192222222525272727363840414142434347555555565657606465686970717171717172727374757590

Bảng cầu lặp

71,17 5 cầu
27,72 5 cầu
22 3 cầu
57,75 3 cầu
09,90 3 cầu
56,65 3 cầu
05,50 3 cầu
06,60 3 cầu
55 3 cầu
43,34 2 cầu
47,74 2 cầu
41,14 2 cầu
25,52 2 cầu
07,70 2 cầu
03,30 2 cầu
00 2 cầu
73,37 1 cầu
69,96 1 cầu
64,46 1 cầu
68,86 1 cầu
38,83 1 cầu
15,51 1 cầu
19,91 1 cầu
36,63 1 cầu
40,04 1 cầu
42,24 1 cầu