SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 60 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 23 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 37 cầu
111213141414161616162424242426313333343434343536373940414242464647474858596062636464646566697482838384848484899293939498

Bảng cầu lặp

24,42 6 cầu
46,64 5 cầu
48,84 5 cầu
16,61 4 cầu
34,43 4 cầu
14,41 4 cầu
47,74 3 cầu
39,93 3 cầu
13,31 2 cầu
89,98 2 cầu
83,38 2 cầu
36,63 2 cầu
26,62 2 cầu
33 2 cầu
66 1 cầu
82,28 1 cầu
69,96 1 cầu
92,29 1 cầu
94,49 1 cầu
65,56 1 cầu
40,04 1 cầu
35,53 1 cầu
12,21 1 cầu
37,73 1 cầu
11 1 cầu
59,95 1 cầu
58,85 1 cầu
60,06 1 cầu