SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 58 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 14 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 44 cầu
08141418181820212224242426272828292931353540434446484949494953575864656871747576777878787879828284848890929495959999

Bảng cầu lặp

49,94 5 cầu
78,87 4 cầu
28,82 4 cầu
29,92 3 cầu
24,42 3 cầu
35,53 3 cầu
18,81 3 cầu
48,84 3 cầu
57,75 2 cầu
99 2 cầu
95,59 2 cầu
46,64 2 cầu
14,41 2 cầu
77 1 cầu
76,67 1 cầu
74,47 1 cầu
21,12 1 cầu
88 1 cầu
20,02 1 cầu
90,09 1 cầu
71,17 1 cầu
79,97 1 cầu
68,86 1 cầu
08,80 1 cầu
44 1 cầu
43,34 1 cầu
40,04 1 cầu
27,72 1 cầu
26,62 1 cầu
65,56 1 cầu
58,85 1 cầu
22 1 cầu
31,13 1 cầu