SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 54 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 17 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 37 cầu
031113142121212222242931323235363940414144455152525963656668696972727980808181828384858687899093939494959599

Bảng cầu lặp

21,12 3 cầu
39,93 3 cầu
14,41 3 cầu
59,95 3 cầu
68,86 2 cầu
13,31 2 cầu
80,08 2 cầu
81,18 2 cầu
36,63 2 cầu
69,96 2 cầu
22 2 cầu
72,27 2 cầu
94,49 2 cầu
52,25 2 cầu
32,23 2 cầu
82,28 1 cầu
85,58 1 cầu
90,09 1 cầu
99 1 cầu
89,98 1 cầu
87,78 1 cầu
84,48 1 cầu
83,38 1 cầu
66 1 cầu
11 1 cầu
35,53 1 cầu
29,92 1 cầu
24,42 1 cầu
40,04 1 cầu
44 1 cầu
65,56 1 cầu
03,30 1 cầu
51,15 1 cầu
45,54 1 cầu
79,97 1 cầu