SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 37 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 10 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 27 cầu
02122223252527272929343437394040465253565757596063696969707474747677909598

Bảng cầu lặp

74,47 3 cầu
25,52 3 cầu
69,96 3 cầu
40,04 2 cầu
57,75 2 cầu
59,95 2 cầu
34,43 2 cầu
27,72 2 cầu
29,92 2 cầu
90,09 1 cầu
98,89 1 cầu
63,36 1 cầu
70,07 1 cầu
76,67 1 cầu
60,06 1 cầu
77 1 cầu
53,35 1 cầu
23,32 1 cầu
22 1 cầu
12,21 1 cầu
37,73 1 cầu
39,93 1 cầu
02,20 1 cầu
46,64 1 cầu
56,65 1 cầu