SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 86 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 26 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 60 cầu
0304040808121617171819192324242527363639393939414141434447484951515656575859595959606060606161616262636467676868697071727476767780818282848586868788898989919191929497999999

Bảng cầu lặp

19,91 5 cầu
67,76 4 cầu
60,06 4 cầu
39,93 4 cầu
59,95 4 cầu
68,86 4 cầu
16,61 4 cầu
08,80 3 cầu
41,14 3 cầu
99 3 cầu
36,63 3 cầu
89,98 3 cầu
17,71 3 cầu
58,85 2 cầu
56,65 2 cầu
51,15 2 cầu
62,26 2 cầu
82,28 2 cầu
49,94 2 cầu
27,72 2 cầu
24,42 2 cầu
18,81 2 cầu
04,40 2 cầu
48,84 2 cầu
47,74 2 cầu
87,78 1 cầu
88 1 cầu
92,29 1 cầu
97,79 1 cầu
77 1 cầu
12,21 1 cầu
23,32 1 cầu
43,34 1 cầu
44 1 cầu
57,75 1 cầu
25,52 1 cầu
64,46 1 cầu
69,96 1 cầu
03,30 1 cầu
70,07 1 cầu