SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 66 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 39 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 27 cầu
060608090910121216161616161619191919191921212226262829303134364142495051525456575858595963656668697172747676777991919193949495969699

Bảng cầu lặp

19,91 9 cầu
16,61 6 cầu
12,21 4 cầu
69,96 3 cầu
49,94 3 cầu
59,95 3 cầu
06,60 2 cầu
56,65 2 cầu
36,63 2 cầu
58,85 2 cầu
76,67 2 cầu
09,90 2 cầu
26,62 2 cầu
66 1 cầu
68,86 1 cầu
74,47 1 cầu
93,39 1 cầu
99 1 cầu
79,97 1 cầu
77 1 cầu
72,27 1 cầu
57,75 1 cầu
71,17 1 cầu
50,05 1 cầu
28,82 1 cầu
29,92 1 cầu
22 1 cầu
10,01 1 cầu
08,80 1 cầu
30,03 1 cầu
31,13 1 cầu
51,15 1 cầu
52,25 1 cầu
42,24 1 cầu
41,14 1 cầu
34,43 1 cầu
54,45 1 cầu