SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 80 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 29 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 51 cầu
0714141624272729293131313333333436363637374040414243444444444446464749565960616162636364646464646667676868696969696971717171747777797981838484848989929396979999

Bảng cầu lặp

46,64 7 cầu
69,96 6 cầu
36,63 5 cầu
44 5 cầu
71,17 4 cầu
79,97 3 cầu
16,61 3 cầu
84,48 3 cầu
29,92 3 cầu
14,41 3 cầu
33 3 cầu
31,13 3 cầu
67,76 2 cầu
77 2 cầu
68,86 2 cầu
89,98 2 cầu
47,74 2 cầu
37,73 2 cầu
24,42 2 cầu
34,43 2 cầu
40,04 2 cầu
27,72 2 cầu
99 2 cầu
83,38 1 cầu
81,18 1 cầu
93,39 1 cầu
56,65 1 cầu
07,70 1 cầu
49,94 1 cầu
59,95 1 cầu
60,06 1 cầu
62,26 1 cầu
66 1 cầu