SOI CẦU LÔ CẶP của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 62 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 29 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 33 cầu
0107070808121313141416171919202121212729293131323340414243474848495355565761626369727374777878808182838787899293949494969898

Bảng cầu lặp

78,87 4 cầu
49,94 4 cầu
12,21 4 cầu
13,31 4 cầu
89,98 3 cầu
29,92 3 cầu
08,80 3 cầu
14,41 3 cầu
48,84 2 cầu
69,96 2 cầu
47,74 2 cầu
27,72 2 cầu
19,91 2 cầu
16,61 2 cầu
07,70 2 cầu
73,37 1 cầu
17,71 1 cầu
93,39 1 cầu
63,36 1 cầu
77 1 cầu
82,28 1 cầu
81,18 1 cầu
62,26 1 cầu
83,38 1 cầu
56,65 1 cầu
42,24 1 cầu
40,04 1 cầu
33 1 cầu
32,23 1 cầu
43,34 1 cầu
01,10 1 cầu
55 1 cầu
53,35 1 cầu
20,02 1 cầu
57,75 1 cầu