20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
43, 23, 08, 59, 45, 48, 41, 99, 03, 36, 46, 25, 00, 35, 55, 77, 83, 84, 76, 67,