20 số lotto về nhiều nhất của XSMB

20 cặp số lotto về nhiều nhất của kết quả xổ số miền Bắc
Dữ liệu có thể được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
17, 36, 78, 18, 19, 07, 37, 55, 30, 54, 00, 47, 61, 59, 10, 13, 12, 41, 44, 32,