SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 41 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 9 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 32 cầu
0,11,01,11,11,21,21,41,51,71,71,71,81,81,92,13,13,13,43,64,14,64,96,16,16,16,26,66,66,86,96,97,17,17,17,98,18,39,19,29,79,8

Bảng cầu lặp

Chạm số 1,7 6 cầu
Chạm số 6,1 3 cầu
Chạm số 1,8 3 cầu
Chạm số 1,2 3 cầu
Chạm số 7,9 2 cầu
Chạm số 6,9 2 cầu
Chạm số 6 2 cầu
Chạm số 0,1 2 cầu
Chạm số 1,9 2 cầu
Chạm số 1,4 2 cầu
Chạm số 1 2 cầu
Chạm số 3,1 2 cầu
Chạm số 9,8 1 cầu
Chạm số 6,8 1 cầu
Chạm số 8,3 1 cầu
Chạm số 9,2 1 cầu
Chạm số 3,6 1 cầu
Chạm số 1,5 1 cầu
Chạm số 3,4 1 cầu
Chạm số 4,6 1 cầu
Chạm số 4,9 1 cầu
Chạm số 6,2 1 cầu