SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 27 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 9 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 18 cầu
2,33,13,23,33,33,43,43,43,43,53,73,83,93,93,93,93,94,34,35,35,76,37,37,57,87,99,2

Bảng cầu lặp

Chạm số 3,4 6 cầu
Chạm số 3,9 5 cầu
Chạm số 2,3 2 cầu
Chạm số 5,7 2 cầu
Chạm số 3,7 2 cầu
Chạm số 3,5 2 cầu
Chạm số 3 2 cầu
Chạm số 7,9 1 cầu
Chạm số 9,2 1 cầu
Chạm số 7,8 1 cầu
Chạm số 3,8 1 cầu
Chạm số 3,1 1 cầu
Chạm số 6,3 1 cầu