SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 16 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 5 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 11 cầu
2,53,23,83,93,93,97,77,99,09,09,19,49,59,79,99,9

Bảng cầu lặp

Chạm số 3,9 3 cầu
Chạm số 9,0 2 cầu
Chạm số 9 2 cầu
Chạm số 7,9 2 cầu
Chạm số 9,5 1 cầu
Chạm số 3,2 1 cầu
Chạm số 9,4 1 cầu
Chạm số 9,1 1 cầu
Chạm số 2,5 1 cầu
Chạm số 3,8 1 cầu
Chạm số 7 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.