SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu = 5 ngày là 2 cầu
5,25,5

Bảng cầu lặp

Chạm số 5 1 cầu
Chạm số 5,2 1 cầu