SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 43 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 17 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 26 cầu
0,10,40,41,21,31,31,31,31,42,32,32,42,73,03,33,74,04,34,77,07,17,17,17,27,27,37,37,37,37,37,47,47,77,77,77,77,77,87,97,98,38,38,4

Bảng cầu lặp

Chạm số 3,7 6 cầu
Chạm số 7 5 cầu
Chạm số 1,3 4 cầu
Chạm số 0,4 3 cầu
Chạm số 4,7 3 cầu
Chạm số 7,1 3 cầu
Chạm số 2,7 3 cầu
Chạm số 7,9 2 cầu
Chạm số 8,3 2 cầu
Chạm số 2,3 2 cầu
Chạm số 8,4 1 cầu
Chạm số 7,0 1 cầu
Chạm số 7,8 1 cầu
Chạm số 3 1 cầu
Chạm số 1,4 1 cầu
Chạm số 1,2 1 cầu
Chạm số 2,4 1 cầu
Chạm số 3,0 1 cầu
Chạm số 0,1 1 cầu
Chạm số 4,3 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.