SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 16 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 4 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 12 cầu
0,60,81,01,31,62,03,03,63,84,06,37,68,09,09,09,6

Bảng cầu lặp

Chạm số 3,6 2 cầu
Chạm số 9,0 2 cầu
Chạm số 0,8 2 cầu
Chạm số 3,8 1 cầu
Chạm số 4,0 1 cầu
Chạm số 7,6 1 cầu
Chạm số 9,6 1 cầu
Chạm số 3,0 1 cầu
Chạm số 1,0 1 cầu
Chạm số 1,3 1 cầu
Chạm số 1,6 1 cầu
Chạm số 2,0 1 cầu
Chạm số 0,6 1 cầu
SMS THỐNG KÊ LÔ HOT

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Những cặp số thống kê có xác suất tốt nhất ngày

Soạn SCL gửi 8677 để nhận ngay những cặp số HOT nhé.

SMS THỐNG KÊ LÔ VIP

- Thống kê thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu
- Nhận 2 cặp số thống kê SIÊU VIP

Soạn SCL gửi 8777 để nhận ngay những cặp số VIP nhé.