SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 29 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 5 ngày là 5 cầu
0,30,90,91,61,91,92,93,53,94,55,25,35,35,55,65,65,95,95,96,96,99,09,29,49,49,59,69,69,8

Bảng cầu lặp

Chạm số 6,9 4 cầu
Chạm số 5,9 4 cầu
Chạm số 3,5 3 cầu
Chạm số 0,9 3 cầu
Chạm số 9,4 2 cầu
Chạm số 2,9 2 cầu
Chạm số 5,6 2 cầu
Chạm số 1,9 2 cầu
Chạm số 9,8 1 cầu
Chạm số 4,5 1 cầu
Chạm số 1,6 1 cầu
Chạm số 3,9 1 cầu
Chạm số 0,3 1 cầu
Chạm số 5,2 1 cầu
Chạm số 5 1 cầu