SOI CẦU ĐỘC ĐẮC của XSMB

 Chạm số  Chạm tổng  Chạm bộ số

Kết quả kiểu cầu chạm số, 2 số cuối của giải độc đắc

Tổng cầu tìm thấy là 17 cầu có số ngày cầu chạy >=5
Tổng số cầu >= 5 ngày là 17 cầu (màu đậm)
0,40,50,90,94,04,34,44,44,44,44,54,74,94,94,95,49,8

Bảng cầu lặp

Chạm số 4 4 cầu
Chạm số 4,9 3 cầu
Chạm số 4,5 2 cầu
Chạm số 0,4 2 cầu
Chạm số 0,9 2 cầu
Chạm số 9,8 1 cầu
Chạm số 4,7 1 cầu
Chạm số 4,3 1 cầu
Chạm số 0,5 1 cầu