SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 46 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 11 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 35 cầu
01030709121718192021212425262629293131353841424346475259596869727878797982848585929495969799

Bảng cầu lặp

26 2 cầu
78 2 cầu
85 2 cầu
21 2 cầu
29 2 cầu
79 2 cầu
59 2 cầu
31 2 cầu
72 1 cầu
52 1 cầu
68 1 cầu
69 1 cầu
82 1 cầu
96 1 cầu
97 1 cầu
99 1 cầu
95 1 cầu
94 1 cầu
84 1 cầu
92 1 cầu
47 1 cầu
42 1 cầu
17 1 cầu
18 1 cầu
19 1 cầu
12 1 cầu
09 1 cầu
03 1 cầu
07 1 cầu
20 1 cầu
24 1 cầu
01 1 cầu
43 1 cầu
41 1 cầu
38 1 cầu
25 1 cầu
35 1 cầu
46 1 cầu