SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 95 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 22 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 73 cầu
0507091011121212121313131314151515151516171718181818191920202123252830313333354141414242424242434747505151555556575758595960606161626262636364656565676767687177787982889090919292949494949598

Bảng cầu lặp

15 5 cầu
42 5 cầu
18 4 cầu
12 4 cầu
13 4 cầu
94 4 cầu
41 3 cầu
65 3 cầu
67 3 cầu
62 3 cầu
55 2 cầu
33 2 cầu
57 2 cầu
51 2 cầu
19 2 cầu
59 2 cầu
92 2 cầu
60 2 cầu
61 2 cầu
90 2 cầu
17 2 cầu
20 2 cầu
47 2 cầu
63 2 cầu
64 1 cầu
78 1 cầu
91 1 cầu
95 1 cầu
98 1 cầu
88 1 cầu
82 1 cầu
71 1 cầu
77 1 cầu
79 1 cầu
68 1 cầu
50 1 cầu
14 1 cầu
16 1 cầu
21 1 cầu
11 1 cầu
10 1 cầu
07 1 cầu
09 1 cầu
23 1 cầu
25 1 cầu
43 1 cầu
05 1 cầu
56 1 cầu
35 1 cầu
31 1 cầu
28 1 cầu
30 1 cầu
58 1 cầu