SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 78 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 23 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 55 cầu
051011111416181924262731313333343637383941414142434343434444444444475151546060616161616263646565656565676969697171728181838484858585858686868787878991919194

Bảng cầu lặp

65 5 cầu
44 5 cầu
61 4 cầu
85 4 cầu
43 4 cầu
41 3 cầu
69 3 cầu
86 3 cầu
91 3 cầu
87 3 cầu
60 2 cầu
51 2 cầu
71 2 cầu
81 2 cầu
84 2 cầu
31 2 cầu
33 2 cầu
11 2 cầu
94 1 cầu
63 1 cầu
89 1 cầu
83 1 cầu
62 1 cầu
67 1 cầu
72 1 cầu
64 1 cầu
47 1 cầu
19 1 cầu
24 1 cầu
26 1 cầu
18 1 cầu
16 1 cầu
10 1 cầu
14 1 cầu
27 1 cầu
34 1 cầu
42 1 cầu
05 1 cầu
39 1 cầu
38 1 cầu
36 1 cầu
37 1 cầu
54 1 cầu