SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 94 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 79 cầu
01060714161719192021242729293030303434353535363636363738383942475050515355565656575763656565666767697070707171717575757576777777777878797980818182848485858586868687898990939495969696979999

Bảng cầu lặp

36 4 cầu
77 4 cầu
75 4 cầu
70 3 cầu
35 3 cầu
71 3 cầu
85 3 cầu
56 3 cầu
96 3 cầu
65 3 cầu
86 3 cầu
30 3 cầu
67 2 cầu
78 2 cầu
89 2 cầu
99 2 cầu
84 2 cầu
81 2 cầu
79 2 cầu
50 2 cầu
57 2 cầu
19 2 cầu
34 2 cầu
29 2 cầu
38 2 cầu
16 1 cầu
87 1 cầu
17 1 cầu
20 1 cầu
82 1 cầu
14 1 cầu
07 1 cầu
97 1 cầu
06 1 cầu
95 1 cầu
94 1 cầu
90 1 cầu
93 1 cầu
80 1 cầu
24 1 cầu
01 1 cầu
63 1 cầu
42 1 cầu
55 1 cầu
51 1 cầu
53 1 cầu
39 1 cầu
66 1 cầu
27 1 cầu
47 1 cầu
76 1 cầu
37 1 cầu
69 1 cầu
21 1 cầu