SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 81 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 66 cầu
010304040710131421212122242424272930313131333335373939404243434444454754545959606163676769697172747980818383838384848585858789909090909191919393949497979799999999

Bảng cầu lặp

90 4 cầu
83 4 cầu
99 4 cầu
24 3 cầu
31 3 cầu
85 3 cầu
21 3 cầu
97 3 cầu
91 3 cầu
39 2 cầu
69 2 cầu
44 2 cầu
54 2 cầu
59 2 cầu
43 2 cầu
33 2 cầu
84 2 cầu
93 2 cầu
04 2 cầu
67 2 cầu
94 2 cầu
71 1 cầu
72 1 cầu
79 1 cầu
81 1 cầu
80 1 cầu
87 1 cầu
89 1 cầu
74 1 cầu
47 1 cầu
22 1 cầu
27 1 cầu
29 1 cầu
14 1 cầu
13 1 cầu
03 1 cầu
07 1 cầu
10 1 cầu
30 1 cầu
35 1 cầu
01 1 cầu
60 1 cầu
61 1 cầu
45 1 cầu
42 1 cầu
37 1 cầu
40 1 cầu
63 1 cầu