SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 53 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 41 cầu
1111111212141623242630303031313232333334343435363637373940414647484955565658596466666780818184878989929296

Bảng cầu lặp

34 3 cầu
30 3 cầu
11 3 cầu
56 2 cầu
81 2 cầu
36 2 cầu
66 2 cầu
37 2 cầu
32 2 cầu
33 2 cầu
92 2 cầu
31 2 cầu
12 2 cầu
89 2 cầu
64 1 cầu
58 1 cầu
59 1 cầu
80 1 cầu
84 1 cầu
87 1 cầu
67 1 cầu
96 1 cầu
41 1 cầu
24 1 cầu
26 1 cầu
23 1 cầu
16 1 cầu
14 1 cầu
35 1 cầu
39 1 cầu
48 1 cầu
49 1 cầu
47 1 cầu
46 1 cầu
40 1 cầu
55 1 cầu