SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 75 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 18 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 57 cầu
091014161616161919192023242426262929292929303133353636393941464949515252535455555656565859596164646666676969696971717676777979848993949596969999999999

Bảng cầu lặp

29 5 cầu
99 5 cầu
16 4 cầu
69 4 cầu
56 3 cầu
19 3 cầu
71 2 cầu
49 2 cầu
76 2 cầu
52 2 cầu
59 2 cầu
39 2 cầu
55 2 cầu
66 2 cầu
79 2 cầu
26 2 cầu
24 2 cầu
64 2 cầu
96 2 cầu
36 2 cầu
95 1 cầu
94 1 cầu
93 1 cầu
77 1 cầu
84 1 cầu
89 1 cầu
67 1 cầu
53 1 cầu
30 1 cầu
31 1 cầu
23 1 cầu
20 1 cầu
10 1 cầu
14 1 cầu
33 1 cầu
35 1 cầu
54 1 cầu
58 1 cầu
09 1 cầu
51 1 cầu
41 1 cầu
46 1 cầu
61 1 cầu