SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 82 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 27 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 55 cầu
01010102020304070915161722232325262727283131373838424343434444444447474848495455595960616163666666676768697171717375757677777979818485899092929394949494959797989999

Bảng cầu lặp

44 4 cầu
94 4 cầu
01 3 cầu
43 3 cầu
66 3 cầu
71 3 cầu
38 2 cầu
31 2 cầu
79 2 cầu
47 2 cầu
59 2 cầu
48 2 cầu
77 2 cầu
61 2 cầu
92 2 cầu
67 2 cầu
97 2 cầu
27 2 cầu
23 2 cầu
75 2 cầu
02 2 cầu
99 2 cầu
73 1 cầu
76 1 cầu
81 1 cầu
93 1 cầu
95 1 cầu
98 1 cầu
90 1 cầu
89 1 cầu
84 1 cầu
85 1 cầu
69 1 cầu
55 1 cầu
16 1 cầu
17 1 cầu
22 1 cầu
15 1 cầu
09 1 cầu
03 1 cầu
04 1 cầu
07 1 cầu
25 1 cầu
26 1 cầu
54 1 cầu
60 1 cầu
63 1 cầu
49 1 cầu
42 1 cầu
28 1 cầu
37 1 cầu
68 1 cầu