SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 72 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 11 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 61 cầu
080810101112131313131515151516181819232727283030303132333333333333353535363637383840424343435053545656565961656666676872768085888889909091929395

Bảng cầu lặp

33 6 cầu
13 4 cầu
15 4 cầu
43 3 cầu
35 3 cầu
30 3 cầu
56 3 cầu
66 2 cầu
08 2 cầu
38 2 cầu
36 2 cầu
88 2 cầu
90 2 cầu
10 2 cầu
27 2 cầu
18 2 cầu
68 1 cầu
72 1 cầu
67 1 cầu
95 1 cầu
65 1 cầu
93 1 cầu
92 1 cầu
91 1 cầu
80 1 cầu
89 1 cầu
76 1 cầu
85 1 cầu
42 1 cầu
23 1 cầu
28 1 cầu
19 1 cầu
16 1 cầu
11 1 cầu
12 1 cầu
31 1 cầu
32 1 cầu
54 1 cầu
59 1 cầu
53 1 cầu
50 1 cầu
37 1 cầu
40 1 cầu
61 1 cầu