SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 85 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 14 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 71 cầu
00000107090910121213131516161818191920212121232424242626273338394040414141424244444446474747474848515657606060626366676970737678808081818283838487878790909192929293959696

Bảng cầu lặp

47 4 cầu
44 3 cầu
60 3 cầu
21 3 cầu
87 3 cầu
41 3 cầu
92 3 cầu
24 3 cầu
42 2 cầu
00 2 cầu
80 2 cầu
96 2 cầu
90 2 cầu
83 2 cầu
81 2 cầu
40 2 cầu
48 2 cầu
19 2 cầu
13 2 cầu
18 2 cầu
16 2 cầu
09 2 cầu
12 2 cầu
26 2 cầu
07 1 cầu
15 1 cầu
78 1 cầu
76 1 cầu
73 1 cầu
95 1 cầu
82 1 cầu
10 1 cầu
70 1 cầu
84 1 cầu
93 1 cầu
91 1 cầu
67 1 cầu
20 1 cầu
46 1 cầu
23 1 cầu
27 1 cầu
38 1 cầu
39 1 cầu
01 1 cầu
51 1 cầu
66 1 cầu
33 1 cầu
63 1 cầu
62 1 cầu
56 1 cầu
57 1 cầu
69 1 cầu