SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ của XSMB

Kết quả thống kê soi cầu lô bạch thủ chiều thuận

Tổng cầu tìm thấy là 64 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu >= 3 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 3 ngày là 52 cầu
00000306071015171920222525252526272736404141424345454749505050515155555555565757606265656767697071717272727273757583868890909196

Bảng cầu lặp

72 4 cầu
25 4 cầu
55 4 cầu
50 3 cầu
41 2 cầu
67 2 cầu
45 2 cầu
51 2 cầu
00 2 cầu
57 2 cầu
65 2 cầu
27 2 cầu
90 2 cầu
71 2 cầu
75 2 cầu
91 1 cầu
60 1 cầu
96 1 cầu
88 1 cầu
86 1 cầu
70 1 cầu
69 1 cầu
73 1 cầu
83 1 cầu
62 1 cầu
49 1 cầu
15 1 cầu
17 1 cầu
19 1 cầu
10 1 cầu
07 1 cầu
03 1 cầu
06 1 cầu
20 1 cầu
22 1 cầu
43 1 cầu
47 1 cầu
42 1 cầu
40 1 cầu
26 1 cầu
36 1 cầu
56 1 cầu