SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 4 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 4 cầu
09398182

Bảng cầu lặp

82,28 1 cầu
81,18 1 cầu
39,93 1 cầu
09,90 1 cầu