SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 1 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 1 cầu
34

Bảng cầu lặp

34,43 1 cầu