SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 44 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 44 cầu
1011111114151515151616171919194550515555565659595960646565666667696969919495959596969799

Bảng cầu lặp

59,95 6 cầu
69,96 5 cầu
15,51 5 cầu
19,91 4 cầu
56,65 4 cầu
11 3 cầu
66 2 cầu
55 2 cầu
16,61 2 cầu
67,76 1 cầu
14,41 1 cầu
97,79 1 cầu
99 1 cầu
94,49 1 cầu
64,46 1 cầu
10,01 1 cầu
45,54 1 cầu
17,71 1 cầu
60,06 1 cầu
50,05 1 cầu