SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 3 cầu
335963

Bảng cầu lặp

63,36 1 cầu
59,95 1 cầu
33 1 cầu