SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 3 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 3 cầu
466282

Bảng cầu lặp

82,28 1 cầu
62,26 1 cầu
46,64 1 cầu