SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 5 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 5 cầu
5656666684

Bảng cầu lặp

56,65 2 cầu
66 2 cầu
84,48 1 cầu