SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 1 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 1 cầu
45

Bảng cầu lặp

45,54 1 cầu