SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=4
Tổng số cầu = 4 ngày là 2 cầu
9298

Bảng cầu lặp

98,89 1 cầu
92,29 1 cầu