SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 2 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 2 cầu
7994

Bảng cầu lặp

94,49 1 cầu
79,97 1 cầu