SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 25 cầu có số ngày cầu chạy >=2
Tổng số cầu = 2 ngày là 25 cầu
07081319202227283335383839486770707273747880888995

Bảng cầu lặp

07,70 3 cầu
27,72 2 cầu
38,83 2 cầu
08,80 2 cầu
73,37 1 cầu
67,76 1 cầu
74,47 1 cầu
78,87 1 cầu
95,59 1 cầu
89,98 1 cầu
88 1 cầu
48,84 1 cầu
35,53 1 cầu
19,91 1 cầu
13,31 1 cầu
20,02 1 cầu
22 1 cầu
33 1 cầu
28,82 1 cầu
39,93 1 cầu