SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 1 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 1 cầu
47

Bảng cầu lặp

47,74 1 cầu