SOI CẦU LÔ CẶP >=2 NHÁY của XSMB

Tổng cầu tìm thấy là 4 cầu có số ngày cầu chạy >=3
Tổng số cầu = 3 ngày là 4 cầu
20276377

Bảng cầu lặp

77 1 cầu
63,36 1 cầu
27,72 1 cầu
20,02 1 cầu