SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 48 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 18 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 30 cầu
010102020303040404070707081518252841424444444445454547484848484853717273747474747474757778788488

Bảng cầu lặp

47,74 7 cầu
48,84 6 cầu
44 4 cầu
45,54 3 cầu
07,70 3 cầu
04,40 3 cầu
02,20 2 cầu
03,30 2 cầu
01,10 2 cầu
78,87 2 cầu
77 1 cầu
88 1 cầu
71,17 1 cầu
75,57 1 cầu
73,37 1 cầu
72,27 1 cầu
42,24 1 cầu
15,51 1 cầu
08,80 1 cầu
18,81 1 cầu
25,52 1 cầu
41,14 1 cầu
28,82 1 cầu
53,35 1 cầu