SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 35 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 20 cầu
1112121415171718182126283132353636373842465661616161626881818283848586

Bảng cầu lặp

61,16 4 cầu
18,81 4 cầu
12,21 3 cầu
68,86 2 cầu
36,63 2 cầu
38,83 2 cầu
28,82 2 cầu
26,62 2 cầu
17,71 2 cầu
85,58 1 cầu
46,64 1 cầu
56,65 1 cầu
42,24 1 cầu
84,48 1 cầu
35,53 1 cầu
15,51 1 cầu
14,41 1 cầu
31,13 1 cầu
32,23 1 cầu
11 1 cầu
37,73 1 cầu