SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 37 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 12 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 25 cầu
04050708202225252527272830343840444546476062646567677072747575757778828485

Bảng cầu lặp

75,57 3 cầu
25,52 3 cầu
27,72 3 cầu
04,40 2 cầu
67,76 2 cầu
28,82 2 cầu
07,70 2 cầu
47,74 2 cầu
46,64 2 cầu
65,56 1 cầu
62,26 1 cầu
85,58 1 cầu
78,87 1 cầu
77 1 cầu
60,06 1 cầu
84,48 1 cầu
44 1 cầu
20,02 1 cầu
08,80 1 cầu
05,50 1 cầu
22 1 cầu
30,03 1 cầu
38,83 1 cầu
34,43 1 cầu
45,54 1 cầu