SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 57 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 14 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 43 cầu
010204080909101111121415151618191919191919202526292929404244484949494949505154545556585959595961646869898989909999

Bảng cầu lặp

19,91 6 cầu
49,94 5 cầu
59,95 4 cầu
89,98 3 cầu
15,51 3 cầu
29,92 3 cầu
09,90 3 cầu
54,45 2 cầu
04,40 2 cầu
01,10 2 cầu
99 2 cầu
02,20 2 cầu
11 2 cầu
16,61 2 cầu
56,65 1 cầu
58,85 1 cầu
55 1 cầu
69,96 1 cầu
68,86 1 cầu
64,46 1 cầu
48,84 1 cầu
25,52 1 cầu
18,81 1 cầu
14,41 1 cầu
26,62 1 cầu
42,24 1 cầu
08,80 1 cầu
12,21 1 cầu
44 1 cầu
50,05 1 cầu