SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 30 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 19 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 11 cầu
111113161719272727286162626667676768687172777878818182878788

Bảng cầu lặp

27,72 4 cầu
78,87 4 cầu
67,76 3 cầu
81,18 2 cầu
68,86 2 cầu
11 2 cầu
62,26 2 cầu
16,61 2 cầu
28,82 2 cầu
17,71 2 cầu
88 1 cầu
13,31 1 cầu
66 1 cầu
77 1 cầu
19,91 1 cầu