SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 50 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 20 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 30 cầu
0409121314161819343539525458596063656869727374767879798283848484868687888989929293949496989898999999

Bảng cầu lặp

89,98 5 cầu
68,86 3 cầu
84,48 3 cầu
99 3 cầu
79,97 2 cầu
92,29 2 cầu
78,87 2 cầu
94,49 2 cầu
69,96 2 cầu
39,93 2 cầu
73,37 1 cầu
72,27 1 cầu
74,47 1 cầu
82,28 1 cầu
88 1 cầu
83,38 1 cầu
76,67 1 cầu
63,36 1 cầu
16,61 1 cầu
18,81 1 cầu
19,91 1 cầu
14,41 1 cầu
13,31 1 cầu
09,90 1 cầu
12,21 1 cầu
34,43 1 cầu
35,53 1 cầu
60,06 1 cầu
04,40 1 cầu
59,95 1 cầu
58,85 1 cầu
52,25 1 cầu
54,45 1 cầu
65,56 1 cầu