SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 32 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 11 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 21 cầu
0000202020202223232323232323232525252528283030303550505360606365

Bảng cầu lặp

23,32 8 cầu
25,52 4 cầu
20,02 4 cầu
30,03 3 cầu
50,05 2 cầu
35,53 2 cầu
60,06 2 cầu
28,82 2 cầu
00 2 cầu
65,56 1 cầu
22 1 cầu
63,36 1 cầu