SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 57 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 15 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 42 cầu
020206061214161616172024262640404246464650545656576060606262666666667070707272727676767676788284868686929496969697

Bảng cầu lặp

06,60 5 cầu
76,67 5 cầu
26,62 4 cầu
66 4 cầu
70,07 3 cầu
46,64 3 cầu
72,27 3 cầu
86,68 3 cầu
16,61 3 cầu
02,20 3 cầu
96,69 3 cầu
56,65 2 cầu
24,42 2 cầu
40,04 2 cầu
92,29 1 cầu
14,41 1 cầu
94,49 1 cầu
97,79 1 cầu
84,48 1 cầu
12,21 1 cầu
78,87 1 cầu
57,75 1 cầu
50,05 1 cầu
17,71 1 cầu
54,45 1 cầu
82,28 1 cầu