SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 55 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 24 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 31 cầu
03040509303436373740434344444445454546474749495053535454545454555555565657575757595959747476797990939494959697

Bảng cầu lặp

45,54 8 cầu
49,94 4 cầu
59,95 4 cầu
57,75 4 cầu
47,74 4 cầu
55 3 cầu
44 3 cầu
34,43 3 cầu
79,97 3 cầu
56,65 2 cầu
04,40 2 cầu
05,50 2 cầu
53,35 2 cầu
37,73 2 cầu
03,30 2 cầu
09,90 2 cầu
93,39 1 cầu
96,69 1 cầu
46,64 1 cầu
36,63 1 cầu
76,67 1 cầu