SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 47 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 26 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 21 cầu
0202020202040410101112121214141418202222224040424244626470707171727274747778808082829090919497

Bảng cầu lặp

02,20 6 cầu
04,40 4 cầu
14,41 3 cầu
22 3 cầu
12,21 3 cầu
70,07 2 cầu
71,17 2 cầu
82,28 2 cầu
72,27 2 cầu
74,47 2 cầu
42,24 2 cầu
10,01 2 cầu
90,09 2 cầu
80,08 2 cầu
91,19 1 cầu
97,79 1 cầu
94,49 1 cầu
64,46 1 cầu
18,81 1 cầu
11 1 cầu
44 1 cầu
62,26 1 cầu
77 1 cầu
78,87 1 cầu