SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 46 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 13 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 33 cầu
00062424262626282828464648486064646666666868688080808082828484848486868686868686888888888888

Bảng cầu lặp

68,86 10 cầu
48,84 6 cầu
88 6 cầu
28,82 5 cầu
80,08 4 cầu
46,64 4 cầu
66 3 cầu
26,62 3 cầu
06,60 2 cầu
24,42 2 cầu
00 1 cầu