SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 39 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 13 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 26 cầu
121616181818191921212323313232323233363636383838393939396163688183838386889193

Bảng cầu lặp

38,83 6 cầu
23,32 6 cầu
39,93 5 cầu
36,63 4 cầu
18,81 4 cầu
16,61 3 cầu
12,21 3 cầu
19,91 3 cầu
68,86 2 cầu
88 1 cầu
31,13 1 cầu
33 1 cầu