SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 40 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 23 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 17 cầu
01030714202429313941434347525456616369717173737373747476767777777779797993949496

Bảng cầu lặp

77 4 cầu
73,37 4 cầu
79,97 3 cầu
47,74 3 cầu
39,93 2 cầu
43,34 2 cầu
69,96 2 cầu
71,17 2 cầu
14,41 2 cầu
94,49 2 cầu
76,67 2 cầu
63,36 1 cầu
61,16 1 cầu
52,25 1 cầu
20,02 1 cầu
07,70 1 cầu
03,30 1 cầu
24,42 1 cầu
29,92 1 cầu
54,45 1 cầu
01,10 1 cầu
31,13 1 cầu
56,65 1 cầu