SOI CẦU LÔ TAM GIÁC của XSMB

 Cả cặp  Bạch thủ thuận  Bạch thủ đảo

Kết quả cầu tam giác Lô cặp

Tổng cầu tìm thấy là 42 cầu có số ngày cầu chạy >=1
Tổng số cầu >= 1 ngày là 9 cầu (màu đậm)
Tổng số cầu = 1 ngày là 33 cầu
000000010102050909091010101010151819285152596060616162676970717278797981899095969798

Bảng cầu lặp

01,10 7 cầu
09,90 4 cầu
00 3 cầu
79,97 3 cầu
60,06 2 cầu
61,16 2 cầu
69,96 2 cầu
89,98 2 cầu
59,95 2 cầu
18,81 2 cầu
15,51 2 cầu
72,27 1 cầu
78,87 1 cầu
05,50 1 cầu
02,20 1 cầu
71,17 1 cầu
70,07 1 cầu
28,82 1 cầu
62,26 1 cầu
67,76 1 cầu
52,25 1 cầu
19,91 1 cầu